Ma 2020. augusztus 13., csütörtök - Ipoly napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

30.0 °C

Hőérzet: 32.5 °C
Szél: 7.24 km/h
Páratartalom: 51%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Kistérségi Szélessávú Internet Hálózat Értékesítése

I. rész: Ajánlatkérő

Ajánlat kérő neve: Jánoshalmi Kistérségi Társulás
Székhely: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Adószám: 15542432-2-03
KSH statisztikai számjel: 15542432-8411-327-03
ÁHT azonosító: 732549
Képviselője: Czeller Zoltán elnök

Kapcsolattartó személy: dr. Benda Dénes
Telefon: 30/9953585
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ajánlatkérő típusa: Önkormányzati társulás
Fő tevékenységi köre: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (841105)


II. rész: Tárgy

II.1) Az értékesítés tárgya: Jánoshalmi Kistérségi Társulás tulajdonában álló Szélessávú Internet Hálózatrész értékesítése

II.2) A szerződés típusa: Adásvételi szerződés

II.3.) Rövid meghatározás: Jánoshalmi Kistérségi Társulás tulajdonában álló szélessávú internet hálózati rész értékesítése. Az ajánlattételhez szükséges értékesíteni kívánt hálózatrész áttekintő táblázata jelen ajánlati felhívás melléklete.

II.4) Részekre vonatkozó információk: Ajánlatok kizárólag az önkormányzati társulás tulajdonában álló teljes hálózatrészre nyújthatók be. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.

II.5.) Értékelési szempontok
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10 pont.
Az ár a leghangsúlyosabb, de nem kizárólagos odaítélési kritérium, az értékelés során az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra.
- Ár (1-10 pont) - súlyszám 80
- A szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartama (internet, vezetékes telefon, TV) (1-10 pont) - súlyszám 20
-
III. rész: A részvételre vonatkozó információk, az ajánlat felépítése, alkalmasság

III.1) Az ajánlatok
A pályázat nyílt, azon az alkalmassági követelményeknek megfelelő bármely gazdasági társaság ajánlattevő részt vehet.
Az ajánlatoknak 3 fő részből kell állniuk.
Az I. részben kérjük ismertetni az ajánlattevő alapadatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, hivatalos képviseletre jogosult személy neve, tisztsége, kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége (telefon, e-mail cím)
A II. részben kérjük megadni a Jánoshalma Kistérségi Társulás tulajdonában lévő hálózatrészért megajánlott áfa nélküli vételárat HUF összegben, továbbá a szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartamát hónapokban
A III. részben egy rövid (maximum 3 A4-es oldal terjedelmű) szöveges leírásban kérjük ismertetni a hálózat jövőbeli üzemeltetési tervét (szempontok, pl: rövid, hosszú távú elképzelések, tervezett üzemeltetés, minőségi jellemzők, hálózatüzemeltetés folytonossága, zökkenőmentessége, tervezett fejlesztések stb.)

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
- Aláírási címpéldány másolata,
- Köztartozás mentesség igazolása,
- Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll,
- Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
- Banki igazolás a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról,
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat nyertessége esetén a megajánlott vételár 10%-át foglalóként a szerződés biztosítékául a kiválasztását követő 30 napon belül megfizeti,
- Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása a III.2. pont alapján,
- Nyilatkozat jelen pályázati kiírásban rögzített pályázati feltételek tudomásul vételéről, azok elfogadásáról.

Az ajánlat elutasításra kerül, ha ajánlattevő a fenti dokumentumok bármelyikét ajánlatához legkésőbb a hiánypótlási határidő alatt nem csatolja, továbbá akkor, ha:
- nem minősül köztartozásmentes adózónak,
- csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
- nem minősül átlátható szervezetnek,
- a megajánlott vételár nem áll rendelkezésére, vagy annak rendelkezésre állását nem tudja igazolni,
- a foglaló rendelkezésre bocsátását nem vagy nem az előírt összegben vállalja,
- műszaki, szakmai alkalmasságát nem tudja megfelelően igazolni,
- a pályázati feltételeket nem fogadja el, vagy azok elfogadásáról nem nyilatkozik.

III.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül minimum 1 adásvétel tárgya szerinti hálózat üzemeltetési referenciájának bemutatásával, megjelölve a hálózat elhelyezkedését, típusát, az üzemeltetés kezdő (esetleg befejező) dátumát, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás közlésétől visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik legalább egy szélessávú internet hálózat üzemeltetésében szerzett minimum 12 hónapnyi üzemeltetési tapasztalattal.

IV. rész: Eljárás

IV.1.) Az eljárás fajtája
Az eljárás nyílt, azon az alkalmassági követelményeknek megfelelő bármely gazdasági társaság ajánlattevő részt vehet.

IV.2.) Ajánlatok benyújtásának határideje
2019. május 27. (hétfő) 12 óra

IV.3.) Ajánlatok benyújtásának módja
Az ajánlatokat postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen az ajánlatkérő székhelyére címezve kell benyújtani. A zárt borítékon fel kell tüntetni az „Ajánlat Kistérségi Szélessávú Internet Hálózat megvásárlására, felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019. 05. 14-én 12:00 óráig tilos” szövegezést. Ajánlatkérő csak a határidőben beérkezett ajánlatokat veszi figyelembe az értékelés során, az elkésett ajánlatok automatikusan elutasításra kerülnek. A határidőben történő beérkezés biztosítása minden esetben az ajánlattevő felelőssége.

IV.3.) Az ajánlat nyelve:
Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

IV.4.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 naptári nap.

IV.5.) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye és feltételei
Dátum: 2019. május 27. (hétfő) 13 óra
Helyszín: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 1. számú irodája (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő és az ajánlattevők lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontása során kizárólag az értékesítésre tervezett hálózatrészért kínált nettó ár, valamint a szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának hónapokban meghatározott időtartama kerül ismertetésre.

IV.6.) További információk:
Ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban, írásban kell benyújtani.
Az ár tekintetében a legmagasabb érték az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a következő képlet alapján részesül pontozásban: 10/(a legjobb ár/a vizsgált ár). A számítás 2 tizedes jegy pontossággal történik a kerekítés általános szabályai szerint.

A szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartama hónapokban értékelési szempont tekintetében:
36 hónapnál hosszabb időtartam  10 pont
36 hónap                                   9 pont
32 hónap                                   8 pont
28 hónap                                   7 pont
24 hónap                                   6 pont
20 hónap                                   5 pont
16 hónap                                   4 pont
12 hónap                                   3 pont
  8 hónap                                   2 pont
  4 hónap                                   1 pont
  4 hónapnál kevesebb                 0 pont    
A fenti táblázatban rögzítettektől eltérő hónapszám megadása esetén a pontozás 2 tizedesjegy pontossággal történik a kerekítés általános szabályai szerint.

Jelen ajánlati felhívásból és a rendelkezésre bocsátott áttekintő táblázatból is kiolvasható, de nyomatékosítani szeretnénk, hogy a kiírás egy vegyes tulajdoni szerkezetű (2 tulajdonos tulajdonában lévő) hálózat társulási tulajdonban lévő hálózatrészének értékesítésére irányul. Ez azt is jelenti egyben, hogy az esetleges értékesítés során, az átállás lebonyolításához hatékony, minden részletre kiterjedő, valószínűsíthetően háromoldalú együttműködés szükséges. Az átállás várható időtartamának és esetleges kockázatának meghatározása az ajánlattevők kompetenciája és felelőssége.

Jánoshalma, 2019. május 15.


                     Czeller Zoltán
               Jánoshalmi Kistérségi Társulás elnöke

Mellékletek:

- Jánoshalma Többcélú Kistérségi Társulás GVOP-4.4.2-05/1.-2005-10-0017/4.0, eszköz nyilvántartás
     Hálózati térképek:  
                                 Borota
                                 Jánoshalma
                                 Kéleshalom
                                 Mélykút

 

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.