Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17. napján (csütörtök) 14 óra 30 perckor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató a LED lámpás közvilágításról
     Előadó: Greennovate Kft.
2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Tájékoztató Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
5. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat a 2015. évi költségvetési
     előirányzatokról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
6. Rendelet tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
    szóló 19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról

    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
7. Előterjesztés Soroksár Sport Club Kft. kérelmeiről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
8. Előterjesztés projekt emlékeztető táblák pótlásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
9. Előterjesztés Integrált Településfejlesztési Stratégia jóváhagyásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés DAOP pályázati filagória felújításhoz fedezet biztosítása
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda működési dokumentumairól
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
12. Előterjesztés Jánoshalmi Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Hajósi út 4. sz. alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a Molnár J. u. 3-5 sz. alatti ingatlanok telekösszevonásáról
      Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Tűzoltóság telekösszevonásáról
       Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2015. szeptember 10.

Czeller Zoltán sk.
polgármester