Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 14. napján (csütörtök) 1500 órakor
tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.)
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Előterjesztés a középtávú pénzügyi tervről a 2017-2019 évekre
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
4. Előterjesztés 2016/2017 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
5. Előterjesztés Óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
6. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és
   Gyermekjóléti Központ nyitva tartási és a nyári nyitvatartási idejének jóváhagyásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
7. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda működési dokumentumairól és a Család- és
    Gyermekjóléti Központ, valamint a Gyerekház működési engedélyéről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Rendezési-terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Naperőművel kapcsolatos engedélyek eljárási díjairól
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
12. Előterjesztés a Jánoshalmi Víziközmű Társulat kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök

Jánoshalma, 2016. január 8.

Czeller Zoltán sk.
polgármester