Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 11. napján (csütörtök) 9:00 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

1. Tájékoztató a TOP pályázati konstrukcióról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Rendelet-tervezet a 2015. évi költségvetési előirányzatokról szóló
   2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
4. Előterjesztés a 2016. évi költségvetésével összefüggő határozatokról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
            Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
             Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Rendelet tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
   szóló 19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
             Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés Pelikán Kft. működési dokumentumainak módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
             Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
             Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
             Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a bevándorlásról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő
    Üzemeltetési Szerződés valamint a 2014. június 26. napján megkötött
    hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés Dudás István László kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Jánoshalmi Női Futball Egyesület kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés háziorvosi ügyelet asszisztensi feladatainak ellátásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Kölcsey u. 12. irodai helyiségek bérbeadásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök


Jánoshalma, 2016. február 5.

Czeller Zoltán sk.
polgármester