Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról, Jánoshalma honlap üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Beszámoló a munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátásáról
     Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Beszámoló a Tűzoltóság munkájáról
     Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés a Pelikán Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjainak
   elfogadásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Rendelet-tervezet a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.)
   önkormányzati rendelet módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Rendelet-tervezet a városi címer, zászló és a Jánoshalma név használatáról
   szóló…/2016. (III.29.) önkormányzati rendeletről
Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Rendelet-tervezet a gyermekvédelemről szóló 17/2013 (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a MAZSIHISZ kérelméről
     Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal előtti területrendezésről
     Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a Pelikán Kft. Ellátási Szerződésének 2016. évi módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
13.  Előterjesztés a Görgey u. 2/a. sz. alatti ingatlan önkormányzat részére
     történő felajánlásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Hosszúhegyi u. 17. sz. alatti ingatlan telekrészének értékesítéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a Hajósi u. 4. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés rendezési-terv módosításáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés a kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági tábor üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés terhes-tanácsadás szakorvosi felügyeletének végzésére
    megállapodás megkötéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés a GAZDAKÖR Szőlő-és Gyümölcstermesztők Egyesületének székház
    felújítással kapcsolatos önerő igényéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Előterjesztés településkép pályázatról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés az ipari terület rendezéséről, fejlesztéséről
    TOP pályázat keretén belül
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés testvér települési programok és együttműködések
    pályázaton való részvételről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
24. Előterjesztés a BKMÖ kötendő kommunikációs megállapodásról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
25. Előterjesztés az éves közbeszerzési tervről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
26. Előterjesztés a Lajtha Kft. közművelődési megállapodásának 2016. évi módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
27. Előterjesztés a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft-nek
    nyújtott tagi kölcsön elengedéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
28. Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön ügyéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
29. Előterjesztés a Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
30. Előterjesztés fedezet biztosításáról a Jánoshalmi Kistérségi társulás
    2016. évi kiadásaihoz
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
31. Előterjesztés sport kerekasztal kezdeményezésről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök

Jánoshalma, 2016. március 17.

Czeller Zoltán
polgármester