Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 16. napján (csütörtök) 9 órakor folytatja a 2017. február 7. napján megkezdett ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Rendelet-tervezet a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2016.(II.15.)
     önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. február 13.
Czeller Zoltán sk.
polgármester