Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23. napján (csütörtök) 15 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lezajlott ellenőrzésről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Beszámoló a Tűzoltóság munkájáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról, Jánoshalma honlap üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Beszámoló a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés köztisztviselői illetményalapról
     Előadó: Nagy István
8. Előterjesztés a Tűzoltóság létszám igényéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés éves közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés EFOP-4.1.7-16 pályázati lehetőségről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés EFOP-4.1.8-16 pályázati lehetőségről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés „Testvértelepülési programok és együttműködések” pályázaton való részvételről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Pelikán Kft 2017. évi Ellátási szerződéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
    Non-profit Kft-vel kötendő 2017. évi Közművelődési megállapodásról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Társulás kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés pályázat benyújtásáról (rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás adók módjára történő behajtásának költségeiről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a Városgazda Kft épület-üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés a Pelikán Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi
      térítési díjainak elfogadásáról

        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Rendelet-tervezet a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.)
    önkormányzati rendelet módosításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és
     Gyermekjóléti Központ kereset-kiegészítésre vonatkozó kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet sofőri feladatainak ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
24. Előterjesztés az ipari területen lévő 4565/12 hrsz-ú ingatlan vételi/bérleti ajánlatáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
25. Előterjesztés a Görgey u. 2. sz. alatti lakóház bérlési lehetőségéről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
26. Előterjesztés a 712 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
27. Előterjesztés Borota Önkormányzat folyékony hulladék rendeletének véleményezéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
28. Előterjesztés a 2017. évi közfoglalkoztatásról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
29. Előterjesztés a Kölcsey utca 12 szám alatti ingatlan ingyenes átruházásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
Jánoshalma, 2017. március 17.

Czeller Zoltán sk.
polgármester