Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25. napján (csütörtök) 16 órakor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató a Jánoshalmai Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft
     2015. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról

      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
      Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Beszámoló a Pelikán Kft. 2016. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Beszámoló a Városgazda Kft. 2016. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Beszámoló a Lajtha László Kft. 2016. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Beszámoló Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi mérleg és
    eredmény-kimutatásáról

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Beszámoló az egészségügy 2016. évi munkájáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Rendelet-tervezet a hivatali helyiségen-, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
    események
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére,
    valamint az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértékéről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a honlap akadálymentesítéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Gyermeklánc óvoda szerződéshosszabbítási kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a bölcsődei feladatellátásról
         Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Közfoglalkoztatási Kft. végelszámolójának kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a „Felső-Bácskai Emlékpont - dr. Szobonya Zoltán Emlékhely”
      létrehozására pályázat benyújtásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Borota község óvodai feladatainak ellátási kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a 700/30 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés az állati hullagyűjtő telep üzemeltetési szerződés hosszabbításáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés a Településképi arculati kézikönyv elkészítetéséről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a Háziorvosi Ügyeleti ellátásról
        Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
20. Előterjesztés a művészetoktatásról
       Előadó: Juhász Anikó osztályvezető

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Előterjesztés Kőszegi Gergely térítési díj hátralékáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés néhai Keresztes Lászlóné lakbérhátralékáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Előterjesztés dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléklapra felterjesztésről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2017. május 18.

Czeller Zoltán sk.
polgármester