Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján (csütörtök) 16 órakor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2017. I. félévi gazdálkodásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Beszámoló a polgárőrség 2016. évi munkájáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Rendelet tervezet a 2017. évi költségvetési előirányzatokról szóló 4/2017.(II.20.) önkormányzati
    rendelet II. sz. módosításáról

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Rendelet-tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
    19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés fedezet biztosításáról a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft V.A.
    tartozásának törlesztésére

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés fedezet biztosításáról a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft V.A. részére
    könyvelési szolgáltatás díjára

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Lajtha László Kft. elszámolásának jóváhagyásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda 2017/2018. nevelési év munkatervéről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés TOP-1.4.1-16 pályázathoz szükséges további döntésekről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a JRNÖ Közösségi ház elővásárlási jogáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés háziorvosi ügyeletet ellátó orvossal kötendő szerződésről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a Tűzoltóság plusz létszám igényének a szakmai alátámasztásáról
     (Később kerül megküldésre)

      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés konyha fejlesztés pályázatról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés Kolompár Mihály ingatlanvásárlási kérelméről
      (Később kerül megküldésre)

       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés Granyák Benedek Sas u. 5. szám alatti ingatlan felajánlásáról
       (Később kerül megküldésre)
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
Jánoshalma, 2017. szeptember 22.

Czeller Zoltán sk.
polgármester