Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14. napján (csütörtök) a 9 órakor kezdődő bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a 2020-21-22. évekre szóló középtávú tervről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés  a 2018. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelet V. sz. módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkatevének jóváhagyásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontja:
1. Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjének illetményéről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2019. február 8.

Czeller Zoltán sk.
   polgármester