Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 28. napján (csütörtök) a Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

1.  Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
2.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3.  Beszámoló a Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
     Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi munkájáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
4.  Beszámoló a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság munkájáról  
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
5.  Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár munkájáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
6.  Rendelet-tervezet a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.)
     önkormányzati rendelet módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
7.  Előterjesztés a Lajtha László Nonprofit Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntések elfogadásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
8.  Előterjesztés a Pelikán Kft. ellátási szerződéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
9.  Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való ellátási szerződés megkötéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
10.  Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról
      (Később kerül megküldésre.)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
11.  Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
12.  Előterjesztés az egészségügy veszélyes hulladékának megsemmisítéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
13.  Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár működéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
14.  Előterjesztés népkonyhai étkeztetés ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
15.  Előterjesztés Deákfalvi Vencelné bérleti díjmérséklési kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
16.  Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosításáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
17.  Előterjesztés a Szondi u. 7. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:
1.  Előterjesztés behajthatatlan hagyatéki terhek elengedéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2019. március 22.

Czeller Zoltán sk.
   polgármester