Ma 2020. augusztus 10., hétfő - Lörinc napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

29.4 °C

Hőérzet: 31.8 °C
Szél: 7.45 km/h
Páratartalom: 51%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Képviselő-testületi ülés 2017.03.23.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23. napján (csütörtök) 15 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lezajlott ellenőrzésről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Beszámoló a Tűzoltóság munkájáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról, Jánoshalma honlap üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Beszámoló a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés köztisztviselői illetményalapról
     Előadó: Nagy István
8. Előterjesztés a Tűzoltóság létszám igényéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés éves közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés EFOP-4.1.7-16 pályázati lehetőségről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés EFOP-4.1.8-16 pályázati lehetőségről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés „Testvértelepülési programok és együttműködések” pályázaton való részvételről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Pelikán Kft 2017. évi Ellátási szerződéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
    Non-profit Kft-vel kötendő 2017. évi Közművelődési megállapodásról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Társulás kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés pályázat benyújtásáról (rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás adók módjára történő behajtásának költségeiről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a Városgazda Kft épület-üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés a Pelikán Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi
      térítési díjainak elfogadásáról

        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Rendelet-tervezet a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.)
    önkormányzati rendelet módosításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és
     Gyermekjóléti Központ kereset-kiegészítésre vonatkozó kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet sofőri feladatainak ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
24. Előterjesztés az ipari területen lévő 4565/12 hrsz-ú ingatlan vételi/bérleti ajánlatáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
25. Előterjesztés a Görgey u. 2. sz. alatti lakóház bérlési lehetőségéről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
26. Előterjesztés a 712 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
27. Előterjesztés Borota Önkormányzat folyékony hulladék rendeletének véleményezéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
28. Előterjesztés a 2017. évi közfoglalkoztatásról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
29. Előterjesztés a Kölcsey utca 12 szám alatti ingatlan ingyenes átruházásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
Jánoshalma, 2017. március 17.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Képbviselő-testületi ülés 2017.02.16

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 16. napján (csütörtök) 9 órakor folytatja a 2017. február 7. napján megkezdett ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Rendelet-tervezet a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2016.(II.15.)
     önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. február 13.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Testületi ülés 2017.02.07.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 7. napján (kedd) 14 órakor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. február 02.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2017.01.19.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 19. napján (csütörtök) 1430 órakor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
         Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
         Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Rendelet-tervezet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint
    az azokért fizetendő díjak mértékéről
         Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Rendelet-tervezet az építési tilalom elrendeléséről szóló 7/2007 (III.29)sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
         Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                        Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Rendelet-tervezet az hullaház üzemeltetésének szabályairól szóló 5/1995.(II.24.) Ör. sz. rendelet
     hatályon kívül helyezéséről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés a középtávú pénzügyi tervről a 2018-2020 évekre
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés a polgármester, alpolgármester alapilletményéről és költségtérítéséről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról az Interreg-IPA Magyarország – Szerbia
    Határon Átnyúló Együttműködési Program 3.2 prioritása keretében
    (a kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén)
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról az Interreg-IPA Magyarország – Szerbia
    Határon Átnyúló Együttműködési Program 4.1 prioritása keretében (a KKV-k versenyképességének
    erősítése innováció-vezérelt fejlesztéssel)
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a Jánoshalmi Baptista Gyülekezet megkereséséről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a 2017/2018 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
12. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti központ
       nyitvatartási és nyári karbantartási idejének jóváhagyásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
13. Előterjesztés óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
14. Előterjesztés a bölcsődei ellátás újraindításáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés Jánoshalma Város Polgármesterének 2017. évi szabadságtervéről
       Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
17. Előterjesztés III. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról
       Előadó: Czeller Zoltán polgármester
18. Előterjesztés a Pelikán Kft. házi segítségnyújtási feladatairól
       Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2017. január 12.

Czeller Zoltán
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2016. december 15-én

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15. napján (csütörtök) 14óraq 30 perckor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Rendelet-tervezet a gyermekétkezési intézményi térítési díjairól
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés a 2017. évi munkatervről és munkaprogramról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés az intézményi gyermekétkeztetés szervezeti kereteinek
     megváltoztatásáról a 2017. évi állami támogatásra való jogosultság feltételeinek
     megteremtése érdekében

    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés a Kerékpárút-tervezésére elindított közbeszerzési eljárás lezárásáról
      Előadó: Madarász Attila bíráló bizottság elnöke
7. Előterjesztés a Kunfehértó Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladat ellátási szerződés módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a MOVE Zrt. bérleti szerződés módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés lejáró földbérleti szerződésekről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-  Bölcsőde, Család és
      Gyermekjóléti Központ eszközvásárlási kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a Jánoshalmai Kistérségi Egészségügyi Központ kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Pelikán Kft. kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú felhívásra
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban
      Előadó: Czeller Zoltán polgármester
16. Előterjesztés I. Szent István szobor elkészítésére és felállítására a város főterén egyedi   
      támogatási kérelem alapján
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
      Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  KEHOP-3.2.1  pályázati kódszámú
       „ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a
        települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételről és a
        Társulási Szerződés módosításáról

        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                        Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés tűzifa juttatásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a 2017. évi rendezvénytervről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés háziorvosi ügyelet asszisztensi feladatainak ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Rendelet tervezet a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés a közfoglalkoztatási Kft. programterveiről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés a Kecskeméti Tankerületi központ kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
24. Előterjesztés a Városgazda Kft kötelezettség vállalás kéréséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
25. Előterjesztés gazdasági társaságok önkormányzati támogatásának módosításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
26. Előterjesztés a Pelikán Kft 2016. évi ellátási szerződésének módosításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés
1. Előterjesztés néhai Torma Mária ügyéről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés az ügyvezető és könyvvizsgáló bérezéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2016. december 9.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1



A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001




A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001




Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.