Ma 2020. augusztus 13., csütörtök - Ipoly napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

26.1 °C

Hőérzet: 28.0 °C
Szél: 5.65 km/h
Páratartalom: 53%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Képviselő-testületi ülés 2020.01.23

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  2020. január 23. napján a(csütörtök) a 14 órakor kezdődő Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében  (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó:  Czeller Zoltán polgármester
3. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadság-tervéről
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés a Pelikán Kft. működési dokumentumainak módosításáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és
    Gyermekjóléti Központ működéséről

     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés szennyvíz szippantási szerződésről
     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való szerződéskötésről
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés 2020. évi közfoglalkoztatásról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és
     Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadásáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés Kéleshalom, Fő utca 11. számú ingatlan ügye
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a Pelikán Kft. ügyvezetőjének megbízási díjáról, Felügyelő Bizottságának, könyvvizsgálójának
    megbízatásáról, az Alapító Okirat módosításáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2020. január 17.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 2019.12.12

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 12. napján (csütörtök) a 14 órakor kezdődő bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését az Imre Zoltám Művelődési Központ és Könyvtárban (6440 Jánoshalma, Kossuth utca 3.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
        Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Rendelet tervezet a 2019. évi költségvetési előirányzatokról szóló
 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Rendelet tervezet a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló
    15/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés étkezési szolgáltatás díjemeléséről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2020. évi tervezett munkatervéről és munkaprogramjáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervéről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátásáról
    (később kerül megküldésre)
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés Kiskunsági-Víziközmű társaság vízszolgáltatásával kapcsolatos döntés meghozataláról 
      (
később kerül megküldésre)
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2019. december 5.

Czeller Zoltán sk.
polgármester 

Képviselő-testületi ülés 2019.11.28.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28. napján (csütörtök) a 14 órakor kezdődő Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését az Imre Zoltám Művelődési Központ és Könyvtárban  (6440 Jánoshalma, Kossuth utca 3.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Képviselő, bizottsági tag eskütétele
2. Tájékoztató a Fejlesztési Tanács megalakulásáról /Szóbeli előterjesztés/
     Előadó: Gidai János alpolgármester
3. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
5. Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
     szóló 19/2014.(XI. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Rendelet tervezet Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés a Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
    együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Társulásba Tanácstag delegálásáról és a
   Társulási Megállapodásának I. számú módosításáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Településrendezési Terv véleményezési időszakának lezárásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó Fundamenta lakáskasszák lezárásáról
     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való ellátási megállapodás megkötéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Előterjesztés ingatlanrész felajánlásról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés hagyatéki teher elengedéséről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2019. szeptember 20.


Czeller Zoltán sk.
polgármester


 

Alakuló Képviselő-testületi ülés 2019.10.29.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 29. napján (kedden) 16 órakor kezdődő
alakuló ülésére, az Imre Zoltán Művelődési Központ nagytermébe (6440 Jánoshalma, Kossuth utca 3.) tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

I. ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ ÜLÉS
    1. A Helyi Választási Bizottság beszámolója a választási eredményekről
        Előadó: Dr. Ádám István a HVB elnöke
    2. Képviselők eskütétele
    3. Polgármester eskütétele
    4. Polgármester programjának ismertetése
        Előadó: Czeller Zoltán polgármester

ÜLÉSSZÜNET

II. ALAKULÓ ÜLÉS

    5. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
        szóló 19/2014 (XI. 24.) többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról

        Előadó: Czeller Zoltán polgármester
    6. Előterjesztés alpogármester(ek) megválasztásáról
        Előadó: Czeller Zoltán polgármester
    7. Alpolgármester(ek) eskütétele
    8. Előterjesztés polgármester, alpolgármester(ek) illetményének/tiszteletdíjának
        megállapításáról

        Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
    9. Előterjesztés bizottsági elnökök megválasztásáról
        Előadó: Czeller Zoltán polgármester
    10. Bizottsági elnökök eskütétele
    11. Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról
        Előadó: megválasztott bizottsági elnökök
    12. Rendelet-tervezet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
        Előadó: Czeller Zoltán polgármester
    13. Jegyző tájékoztatója a képviselői jogokról és kötelezettségekről.
         Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

MEGJEGYZÉS: Az 1, 4, 6, 9 és 11 napirendi pont szóbeli előterjesztés alapján történik. Az 5, 8 és 12 napirendi pont írásos előterjesztése 2019. október 25-én kerül megküldésre.

Jánoshalma, 2019. október 24.

Czeller Zoltán sk.
polgármester


       

 

Képviselő-testületi ülés 2019.09.26.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26. napján (csütörtök) a Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Jánoshalmi Művésztelepen (6440 Jánoshalma, Kossuth utca 5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Rendelet-tervezet a 2019. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2019.(II.18.)
    önkormányzati rendelet II. számú módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervről (Később kerül megküldésre.)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda működéséhez szükséges döntések meghozataláról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés Renner Bt. kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal korszerűsítéséről (Később kerül megküldésre.)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a 107/2019.(VI.27) Kt.sz. határozat visszavonásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a 108/2019.(VI.27) Kt.sz. határozat visszavonásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a 109/2019.(VI.27) Kt.sz. határozat visszavonásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 azonosító számú projekt tárgyában
     közbeszerzési eljárás megindításáról (Később kerül megküldésre.)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00005 azonosító számú projekt tárgyában
     közbeszerzési eljárás megindításáról (Később kerül megküldésre.)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a TOP-2.1.3. projekt Csapadékvíz elvezető rendszer közbeszerzési
     eljárás lezárásáról (Később kerül megküldésre.)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
     2019. évi támogatási szerződésének módosítása
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés Jánoshalma Város közterületein lévő játszóterek felülvizsgálati és felújítási költségéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a jánoshalmi 4494 és 4495 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés a 196/2018. (XII.13.) határozat módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés az 5011/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés hagyatéki hitelezői igény elengedéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés hagyatéki hitelezői igény bejegyeztetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
Jánoshalma, 2019. szeptember 20.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.