Ma 2019. október 17., csütörtök - Hedvig napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

18.3 °C

Hőérzet: 19.7 °C
Szél: 2.72 km/h
Páratartalom: 49%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Rendkívüli testületi ülés 2014.11.27

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. november 27. napján (csütörtök) 16:00 tartja rendkívüli nyílt ülését az Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében.
1. Előterjesztés a 46/2013.(II.04.)Kt.sz. határozat felülvizsgálatáról
   Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Testületi ülés 2014. november 20-án

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. november 20. napján (csütörtök) 15:00 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház ebédlőjében (Molnár J. utca 3- 5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt nyílt ülés napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola egyoldalú nyilatkozatáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
   Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés szociális és nemzetiségi tanácsnok megbízásáról (Szóbeli előterjesztés)
   Előadó: Czeller Zoltán polgármester
6. Rendelet-tervezet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzatának
    Szervezeti és Működési Szabályzatáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Rendelet-tervezet az önkormányzati lakások lakbéréről
    szóló 12/2004. (IV.22) sz. rendelet módosításáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról
    szóló 9/2011 (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
      ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
     10/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a Lajtha Nonprofit Kft. kérelméről
       Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag
     delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba

      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek hasznosításáról
      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Hunyadi János Általános Iskolában lévő naperőmű
      energetikai felülvizsgálati díjának

      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a Rákóczi u. 10. I/2. sz. alatti lakás nyílászáró cseréjéről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés az „Értékünk a Közös Út” Szociális Szövetkezet
      földhasználati lemondó nyilatkozatról  

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés a Polgármester megbízásáról a
     Jánoshalmi Kistérségi Társulási Tanácsban való részvételről

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Előterjesztés Iskolai Intézményi Tanácsokba Önkormányzati tag delegálásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés a KLIK Kecskeméti Tankerület pedagógiai szakszolgálatának hely biztosításáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés országgyűlési képviselő részére helyiség biztosításáról
     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
24. Előterjesztés a Hunyadi Népe Szerkesztői Bizottságáról
      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
25. Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás átmeneti finanszírozásáról
      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
26.  Előterjesztés a piac területének ingyenes használatba adásához tulajdonosi hozzájárulásról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök

Javasolt zárt ülés napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Lajtha Kft. ügyvezető igazgatói,
    Felügyelő Bizottság és könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
    
Jánoshalma, 2014. november 14.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő testületi ülés 2014. január 30-án

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. január 30. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház ebédlőjében (Molnár J. utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Tájékoztató fejlesztésekről
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                 Kovács József bizottsági elnök
3. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Rendelet tervezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szóló közszolgáltatásról
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                Kovács József bizottsági elnök
5. Rendelet tervezet a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 11/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                Kovács József bizottsági elnök
6. Előterjesztés Gál Sándor ingatlanvásárlási kérelméről
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                Kovács József bizottsági elnök
7. Előterjesztés Zámbó Dénes ingatlanvásárlási kérelméről
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                Kovács József bizottsági elnök
8. Előterjesztés Kiss Árpád ingatlanvásárlást módosító kérelméről
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                 Kovács József bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Pelikán Kft. kérelméről
    Előadó: Kovács József bizottsági elnök
10. Előterjesztés a Lajtha Kft. Alapító Okiratának módosításáról
     Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
                  Kovács József bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Városgazda Kft. Alapító okirat módosításáról
     Előadó: Kovács József bizottsági elnök
12. Előterjesztés az önkormányzat adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásának igénybe vételéről
     Előadó: Kovács József bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Tulipán u. 34. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről
      Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                  Kovács József bizottsági elnök
14. Előterjesztés a II. számú védőnői körzet helyettesítésére ismételt pályázati kiírásról
     Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                 Kovács József bizottsági elnök
15. Előterjesztés Dr. Bogdán Gusztáv fogorvos ügyéről
     Előadó: Kovács József bizottsági elnök
16. Előterjesztés Mélykút-Jánoshalma Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása.
     Előadó: Kovács József bizottsági elnök
17. Előterjesztés Bácskainfó 2001. Bt ajánlatáról
      Előadó: Kovács József bizottsági elnök
18. Előterjesztés Rencsárné Jutasi Szabina kérelméről
      Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                  Kovács József bizottsági elnök
19. Előterjesztés a KLIK Jánoshalmi Tankerület szerződésmódosításáról
      Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
                   Madarász Attila levezető elnök
                   Kovács József bizottsági elnök
20. Előterjesztés óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
      Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
21. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyitva tartási és a nyári nyitvatartási idejének jóváhagyásáról
       Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
22. Előterjesztés 2014 / 2015 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
      Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
23. Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételről
      Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
                   Kovács József bizottsági elnök

Jánoshalma, 2014. január 22.
  Czeller Zoltán sk.
        polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2013. november 14-én

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. november 14. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirend:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 2. Tájékoztató fejlesztésekről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 3. Tájékoztató az Önkormányzat eladósodottságának alakulásáról, a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból, kezességvállalásból adódó kötelezettségek teljesítésének feltételeiről
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 5. Beszámoló a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
 6. Rendelet- tervezet a gyermekek védelméről
  Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
 7. Rendelet- tervezet a helyi szociális ellátásokról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 8. Rendelet- tervezet a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 9. Rendelet-tervezet a közterületnév és településrész-név megállapításának valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 10. Rendelet-tervezet az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 12/2004.(IV.22.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 11. Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 12. Rendelet-tervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 13. Előterjesztés a Pelikán Kft. SZMSZ és Szakmai Program jóváhagyásáról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 14. Előterjesztés a Sportpálya üzemeltetéséről
  Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök, Kovács József elnök, Madarász Attila levezető elnök
 15. Előterjesztés Horváth Ferenc járási koordinátor kérelméről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 16. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 17. Előterjesztés a Csokonai u. 4. sz. alatti ingatlan vételre való falajánlásáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 18. Előterjesztés Szécsényiné Balogh Ágnes Emília ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 19. Előterjesztés a Dózsa Gy. u. 93. szám alatt lévő volt Családok Átmeneti Otthona épületének bérbeadásáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 20. Előterjesztés a Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan vételre való felajánlásáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági tag
 21. Előterjesztés a Polgárőrség székhelyéről
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 22. Előterjesztés a védőnők területi pótlékáról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 23. Előterjesztés kulturális közfoglalkoztatási programról
  Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
 24. Előterjesztés a Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetői pályázatának véleményezéséről
  Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
 25. Előterjesztés a volt könyvtár épületének bérbeadásáról (szóbeli előterjesztés)
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök, Kovács József elnök
 26. Előterjesztés a volt Gimnázium és a VM ASZK közötti ingatlancseréről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök, Kovács József elnök
 27. Előterjesztés Nagy István ipari területen lévő ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök, Kovács József elnök
 28. Előterjesztés a téli közfoglalkoztatásról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök

Jánoshalma, 2013. november 7.

Tisztelettel:

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2013. október 10-én

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. október 10. napján (csütörtök) 15 órakor tartja nyílt ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Javasolt napirend:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 2. Tájékoztató fejlesztésekről
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 3. Beszámoló a 2013. évi Jánoshalmi Napokról
  Előadó: Kiss György bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 4. Előterjesztés a Pelikán Kft. Alapító Okirat módosításáról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 5. Előterjesztés a Bajai utca 4. sz. alatti ingatlan egy részének bérbeadásáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 6. Előterjesztés a Sportpálya üzemeltetéséről
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 7. Előterjesztés a Batthyány u. 14. sz. alatti bérlakás felújításáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 8. Előterjesztés Bem utca 96. sz. alatti lakóház ingóságaira tett vételi ajánlatról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 9. Előterjesztés Nagy Ferenc és Nagy Ferencné ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 10. Előterjesztés Rendezési Terv kiegészítéshez fedezet biztosításról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 11. Előterjesztés a Hunyadi Iskola Intézményi Tanácsába önkormányzati tag(ok) delegálásáról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 12. Előterjesztés a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal és a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde közötti Munkamegosztási megállapodásról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 13. Előterjesztés a közfoglalkoztatásról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 14. Városgazda Kft. kérelméről
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 15. Előterjesztés a Hunyadi János Általános Iskola épületének rovar- és rágcsálóirtási feladatainak elvégzéséről szóló megbízási szerződéséről
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 16. Előterjesztés a Bács-Szakma Zrt- ben üzletrész elővásárlási jogról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök

Jánoshalma, 2013. október 04.

Tisztelettel:

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.