Ma 2020. június 7., vasárnap - Róbert napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

27.2 °C

Hőérzet: 29.2 °C
Szél: 9.54 km/h
Páratartalom: 53%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Költségvetést tárgyaló testületi ülés február 12-én

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján (csütörtök) 9 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld Termében (Molnár J. utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirend:

1. Előterjesztés a 15/2015.(I.29.) Kt. számú határozat módosítása
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés a Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. működtetési költségeiről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Előterjesztés a költségvetési rendelet tárgyalásának irányelveiről (Új)
     Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
4. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Rendelet-tervezet a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló
     5/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi szociális
    ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés a ZAP Hungary Kft-vel kötendő megállapodásról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Hunyadi János Általános Iskola üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Gazdakör kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés Farkas László panaszáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Kiss E. u. 53. sz. alatti ingatlan értékesítéséről (Új)
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2015. február 7.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

2015. január 29-én ülésezik a Képviselő- testület

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. január 29. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház társalgójában (Molnár J. utca 3- 5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt nyílt ülés napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és
    Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
4. Előterjesztés középtávú tervezésről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
5. Előterjesztés Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési koncepcióról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
6. Előterjesztés a Nagy Istvánné kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
7. Előterjesztés a CSABI Alapítvány piac használatáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a CSABI Alapítvány kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
9. Előterjesztés fenntartói jóváhagyás a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde
    nyitva tartási és a nyári nyitvatartási idejéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
10. Előterjesztés óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
11. Előterjesztés 2015/2016 nevelési évben indítható
      óvodai csoportok számának meghatározásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
12. Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő
      pályázaton való részvételről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
13. Előterjesztés közfoglalkoztatási nonprofit kft. létrehozásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a városközpontban parkolók kialakításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés az önkormányzati földeken való gazdálkodásról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a Kiss Ernő utca 53. sz. alatti ingatlan vételi ajánlatáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés a Bem u 96. sz. alatti ingatlan vételi ajánlatáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
            Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés Víziközmű Társulat kérelmeiről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
19. Előterjesztés a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
    Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
20. Előterjesztés Farkas Gergely kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
21. Előterjesztés a Jánoshalmi Értéktárról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
22. Előterjesztés a Medicopter Alapítvány kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
Jánoshalma, 2015. január 22.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Testületi ülés 2014. december 11-én

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. december 11. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház társalgójában (Molnár J. utca 3- 5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt nyílt ülés napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Rendelet-tervezet a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló
    5/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
4. Rendelet-tervezet az étkezési és gondozási térítési díjakról szóló
    7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
5. Előterjesztés a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének 60. sz. Egyesületének kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
6. Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok ellátásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnökp
7. Előterjesztés a Kölcsey u. 12. szám alatti ingatlan rezsiköltség felosztásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Hunyadi utca 18. sz. alatti ingatlan tovább bérléséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Kiss Ernő utca 53. sz. alatti ingatlan
    önkormányzat részére történő felajánlásáról

    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a Bajai u. 4. sz. alatti ingatlanon szolgalmi jog bejegyzésről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek hasznosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő- testületének
      2015. évi munkaterv és munkaprogramjának jóváhagyásáról

      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015. évi rendezvénytervéről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
14. Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás átmeneti finanszírozásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Zarándokúthoz való csatlakozásról
      Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Javasolt zárt ülés napirendi pontok:
1. Előterjesztés Pelikán Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásáról
    Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Fenyvesiné Török Ildikó fellebbezése
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
    (Az előterjesztés és az anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatal munkaidejében,
     a 7. számú irodában)

3. Podruzsik Károlyné fellebbezése
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
    (Az előterjesztés és az anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatal munkaidejében,
      a 7. számú irodában)

Jánoshalma, 2014. december 5.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

 

Rendkívüli testületi ülés 2014.11.27

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. november 27. napján (csütörtök) 16:00 tartja rendkívüli nyílt ülését az Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében.
1. Előterjesztés a 46/2013.(II.04.)Kt.sz. határozat felülvizsgálatáról
   Előadó: Czeller Zoltán polgármester

 

Testületi ülés 2014. november 20-án

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. november 20. napján (csütörtök) 15:00 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház ebédlőjében (Molnár J. utca 3- 5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt nyílt ülés napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola egyoldalú nyilatkozatáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
   Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés szociális és nemzetiségi tanácsnok megbízásáról (Szóbeli előterjesztés)
   Előadó: Czeller Zoltán polgármester
6. Rendelet-tervezet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzatának
    Szervezeti és Működési Szabályzatáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Rendelet-tervezet az önkormányzati lakások lakbéréről
    szóló 12/2004. (IV.22) sz. rendelet módosításáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról
    szóló 9/2011 (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
      ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
     10/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a Lajtha Nonprofit Kft. kérelméről
       Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag
     delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba

      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek hasznosításáról
      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Hunyadi János Általános Iskolában lévő naperőmű
      energetikai felülvizsgálati díjának

      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a Rákóczi u. 10. I/2. sz. alatti lakás nyílászáró cseréjéről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés az „Értékünk a Közös Út” Szociális Szövetkezet
      földhasználati lemondó nyilatkozatról  

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés a Polgármester megbízásáról a
     Jánoshalmi Kistérségi Társulási Tanácsban való részvételről

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Előterjesztés Iskolai Intézményi Tanácsokba Önkormányzati tag delegálásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés a KLIK Kecskeméti Tankerület pedagógiai szakszolgálatának hely biztosításáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés országgyűlési képviselő részére helyiség biztosításáról
     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
24. Előterjesztés a Hunyadi Népe Szerkesztői Bizottságáról
      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
25. Előterjesztés Ivóvízminőség-javító beruházás átmeneti finanszírozásáról
      Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
26.  Előterjesztés a piac területének ingyenes használatba adásához tulajdonosi hozzájárulásról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök

Javasolt zárt ülés napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Lajtha Kft. ügyvezető igazgatói,
    Felügyelő Bizottság és könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
    
Jánoshalma, 2014. november 14.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.