A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére igény felmérést végez Jánoshalma Városi Önkormányzat Hivatala.
Az igénybejelentés formanyomtatványon történik, amely kitölthető a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.), vagy letölthető ide kattintva.
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15-e. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Az igénybejelentés feltételei:
- Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
- Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
- Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz földgáz vagy távhő fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült.

Az igénybejelentő tudomásul veszi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült!

Felhívjuk a figyelmet, hogy háztartásonként kizárólag egy igény érkezhet, ellenkező esetben az önkormányzat az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez és amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.