ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központba történő beiratkozás 2022. április 25- április 29-ig, hétfő - péntek :    8:00 -16:00 óráig lesz, a Radnóti utcai óvoda (6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.
Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:

•    a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
•    a gyermek születési anyakönyvi kivonata
•    gyermekorvosi igazolás
•    a gyermek TAJ kártyája
•    a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelezzék, ha a kisgyermek 2022. október 1. és 2023. május 31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.

Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

A fenntartó, azaz Jánoshalma Városi Önkormányzat Jegyzője (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Tetszett a cikk? Kérem, ossza meg!

Hírkategóriák

Népszerű hírek

Közösség

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok