Helyi rendeletek

Rendelet száma
Rendelet címe
Letöltés
13/2004. (IV.22.)
Telepítési távolságok meghatározásáról Jánoshalma város közigazgatási területére
17/2005. (X.20.)
Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről
19/2008. (IX.12.)
Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról
14/2009. (V.01.)
Város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
15/2009. (V.01.)
Környezet védelméről
10/2013. (VI.27.)
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
22/2013. (XI.19.)
Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
24/2013. (XII.13)
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tula
18/2014. (XI.21.)
Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
6/2016. (III.29.)
Városi címer, zászló és a Jánoshalma név használatáról
14/2016. (X.24.)
Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
16/2016. (X.27.)
Egészségügyi alapellátási körzetekről
8/2017. (IV.21.)
Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
9/2017. (IV.21.)
Partnerségi egyeztetés szabályairól
17/2017. (XI.30.)
A helyi adókról
18/2017. (XI.30.)
Jánoshalma Város településképének védelméről
21/2017. (XI.30.)
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
13/2018. (XI.16.)
Gyermekek védelméről
2/2020. (III.02.)
2020. évi költségvetési előirányzatokról
9/2020. (VI.26.)
2019. évi zárszámadás
13/2020.(IX.25.)
Város helyi építési szabályzatáról
16/2020.(X.30)
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szóló közszolgáltatásról
3/2021. (III. 01.)
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
4/2021. (IV. 30.)
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
9/2021. (IX.24.)
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról
1/2022. (I. 28.)
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3/2022. (III.1.)
a helyi szociális ellátásokról
4/2022. (III.1.)
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
5/2022. (IV. 29.)
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

6/2022. (IV. 29.)
22/2023. (X. 26.), 26/2023. (XI.24.)

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól
11/2022. (IX. 30.)
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi események engedélyezésének, valamint az egyéb családi eseményeknek a szabályairól és a fizetendő díjakról
12/2022. (X. 28.)
a közterületek rendjéről és használatáról
13/2022. (X. 28.)
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
5/2023. (II. 24.)
a köztemetőről és temetkezésről

6/2023. (II. 24.)

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
7/2023. (III. 31.)
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 
8/2023. (IV. 28.)
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról 
9/2023. (IV. 28.) 
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás
szabályairól

13/2023. (V. 26.)

az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről

17/2023 (VIII.18.)

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

25/2023. (XI.24.)

19/2023. (X. 26.)

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

6/2024. (II. 16.)

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

8/2024. (IV. 26.)

a tehetséges fiatalokat támogató ösztöndíjak alapításáról

9/2024. (IV. 26.)

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

TELEPÜLÉSKÉP ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS RENDELETEK

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok