JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben
meghatározott parlagfű elleni védekezési kötelezettségek hatékony betartatása érdekében
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési
programot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
- az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.
A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó nem tesz eleget
parlagfű elleni védekezési kötelezettségének. Ezzel párhuzamosan a földhasználóval szemben
növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szabályozza a hatásköri és illetékességi
kérdéseket. E szerint belterületen a jegyző jogosult az ellenőrzésre és a közérdekű védekezés
végrehajtására. Külterületen az ellenőrzésre a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró
megyei kormányhivatal jogosult.
A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a növényvédelmi bírság
mértékét. A bírság alapja a károsítóval fertőzött terület mérete. A rendelet 1. sz. melléklete
alapján belterületen a fertőzött terület nagyságától függően ez tizenötezer forinttól ötmillió
forintig terjedhet a bírság.

II. Jánoshalma Város parlagfű-szennyezettségi állapota:
A város központi része parlagfűvel gyengén, vagy egyáltalán nem szennyezett, ezeken a
területeken a védekezés könnyen megvalósítható. Veszélyt csak néhány elhanyagolt ingatlan
jelent, de a tulajdonos felszólításával külön intézkedésre nincs szükség.
Jelentősebb mennyiségben található parlagfű a még belterületnek számító peremterületeken.
Ezek egy része önkormányzati terület, egy része viszont magánterület. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján azonban itt sem volt szükség eljárás megindítására.

Elsődlegesen szennyezett területek:
- Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
- Pacsirta utca vége,
- Borpince utca és a Majoros Aladár utca kereszteződésének környéke,
- Vasútállomás és környéke,
- Zenészsor melletti terület (vásártér),
- Móricz Zsigmond utca vége,
- Újvidék utca eleje,
- Laktanya előtti rész,
- Mátyás király utca vége,
- Kisfaludy utca vége,
- Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri telep környéke,
- Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
- Hold utca vége,
- Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca kereszteződése,
- Dézsmakert utca,
- Czobor utca beépítetlen része és az abból nyíló utak szélei,
- Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Zombor, Újvidék utcák végei.

III. Megelőzés:
A parlagfű virágzását megelőző időszakban minden évben megtörténik a lakosság értesítése
kötelezettségeinek betartása érdekében. Ez általában a polgármesteri hivatal épülete előtt és a
város egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint a helyi lapban történik.
Frekventáltabb helyeken lehetőség van szórólapokon történő tájékoztatásra is.
A közfoglalkoztatási program keretében a közterületeken a parlagfű kaszálása a virágbimbó
kialakulása előtt megtörténik. Az év folyamán 5 alkalommal van kötelező parlagfű kaszálás.

IV. Ellenőrzés, intézkedés:
Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a közterület-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött
területekről tájékoztatást ad a Városgazdálkodási Osztály vezetőjének. A fertőzött területeket
a helyszínen megvizsgálják és az ellenőrzés tapasztalatait dokumentálják.
A virágzási időszakban ellenőrzésre sor kerülhet hivatalból, vagy lakossági bejelentés alapján.
Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem meghatározott időpontban és helyszíneken kerül
sor, figyelembe véve a területek szennyezettségének arányát. Mind hivatalból, mind lakossági
bejelentésre történő ellenőrzéskor, csekély mennyiségű szennyezettség esetén megtörténik az
ingatlan tulajdonosának a parlagfű kiirtására irányuló szóbeli felszólítása, határidő
megállapításával. A határidő lejártát követően utólagos ellenőrzésre kerül sor. Amennyiben az
ingatlanhasználó a szóbeli felszólításnak nem tett eleget, a 221/2008. (VIII.30.)
Kormányrendelet szerinti jegyzőkönyv felvételére kerül sor, majd közérdekű védekezés
elrendelése következik, valamint a törvényben meghatározott növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor.

V. Parlagfű elleni közérdekű védekezés:
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a jegyző a parlagfű elleni közérdekű
védekezést határozatban rendeli el, amely fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
A határozat egy példányát meg kell küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.
A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző
vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a
szükséges cselekményeket elvégezheti. Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) rendelkezési az irányadók.
A parlagfű elleni közérdekű védekezésre Jánoshalma Városi Önkormányzat a Városgazda
Kft-t (Jánoshalma, Molnár J. u. 3.) bízza meg.

Jánoshalma, 2022. április 28.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.: 77-501-001
www.janoshalma.hu
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tetszett a cikk? Kérem, ossza meg!

Hírkategóriák

Népszerű hírek

Közösség

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok