Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

 Kedvezményezett neve: Bácsalmás Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 499,9 MILLIÓ FORINT

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00057

Projekt tartalmának bemutatása

 

Bácsalmás város önkormányzata pályázatot benyújtott be az „EFOP-3.9.2-16 kódszámú- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek elnevezésű pályázati kiírás keretén belül. A minél szélesebb körű eredmények elérése érdekében a Jánoshalmi járással konzorciumban került benyújtásra a pályázat. A projektünk célja: a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi  közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A projektünk részcéljai:


I. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. Ennek keretében Képzéseket biztosítanánk a felmerülő igények alapján az egészségügy,a szociális szféra ,a kultura és közművelődés területén

II. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.

III. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.

IV. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. Bácsalmás, mint konzorcium vezető kívánja pályázatát benyújtani.

A konzorcium tagjai pedig a következő települések és szervezetek:


- Katymár Község Önkormányzata - Madaras Község Önkormányzata
- Jánoshalma Város Önkormányzata - Borota Község Önkormányzata
- Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
- Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ

A projekt keretében mentor hálózatot hozunk létre, ifjúsági klub kialakítására kerül sor. A hátrányos helyzetű családok és gyermekek részére szabadidő hasznos eltöltésére különböző programok,táborok,előadások megvalósítására kerül sor.
Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok